Industriell design – Från ritbordet till serietillverkning

På denna sida har det talats mycket om design i form av produkter och på det virtuella planet. Här har det talats mycket lite om industriell design, vilket egentligen är ett av de stora ämnena inom design. När det skapas produkter kommer detta oftast att ske genom industriell design. Det betyder att den som har en idé tar kontakt med en tillverkare inom det område som produkten faller, för att få denna skapad från start till mål. Det hela kommer då att börja vid ritbordet för att sedan bli föremål för tillverkning av en prototyp. För detta kommer det då att krävas en ganska så avancerad utrustning.

För att tillverka den prototyp som ska bli föremålet för en bedömning om den produkt som skapats verkligen håller den kvalitet och ger de funktioner som är avsett från början kommer det att vara många olika maskiner och funktioner som är iblandade i denna tillverkning. Ska sedan också produkten efter godkänd prototyp sättas i serietillverkning, är det bra att redan från början gjort valet av ett företag som verkligen kan tillgodose alla de behov av snabb produktion och bibehållen kvalitet som krävs. Vad är det då som krävs för att kunna tillverka en produkt i serietillverkning?

Här kommer det naturligtvis att bero på vad det är som ska tillverkas. I det fallet kan det vara inom områdvacuum moldinget plast, papper eller metall vilka är de tre vanligaste. När det gäller produkter i plast kommer det att krävas vakuumformning eller formsprutning. För pappersprodukter kommer det för det mesta att vara pressar i olika former och för metall blir det fleroperationsmaskiner såsom fräsar och svarvar och andra maskiner. Det som de allra flesta har gemensamt är att de styrs av något som kallas för CNC- eller PLC-programmering, samt att det kommer att finnas någon form av robotteknik vid kontroll av produkternas färdiga skick.